Tarnowscy programiści wraz z Tarnów Java Users Group oraz Katedrą Informatyki PWSZ w Tarnowie zapraszają gorąco studentów Wydziału Politechnicznego na prelekcje prowadzone w trybie on-line dotyczące testowania systemów informatycznych. Spotkanie obędzie się 22 października 2020 roku (czwartek) w godz. 17:00… Czytaj dalej

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni… Czytaj dalej

Agencja Rozwoju przemysłu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską w obszarach informatyka, otoczenie około biznesowe, technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu oraz zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Termin nadsyłania prac mija 15 października… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2020/2021, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w… Czytaj dalej