24 listopada 2015r. Studenci IV roku Elektrotechniki mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z  programowania sterowników PLC firmy Fatek. Szkolenie przeprowadzi firma Multiprojekt z Krakowa. Program szkolenia obejmuje w szczególności konfigurację sterowników PLC firmy FATEK, obsługę programu narzędziowego WinProLadder, zastosowanie… Czytaj dalej

Studenci I roku Elektrotechniki zobowiązani są do zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP, które odbędzie się 22 października 2015r. o godz. 15:30 w sali C017. Na szkolenie proszę zabrać indeksy.

767 studentek i studentów Instytutu Politechnicznego rozpoczęło dziś oficjalnie rok akademicki. Podczas uroczystości dokonano aktu immatrykulacji studentów I roku, a powodzenia żakom życzyły m.in władze Uczelni, z JM dr hab. inż. Jadwigą Laską, prof. PWSZ oraz dr. inż. Sebastianem Bieleckim… Czytaj dalej

JM Rektor PWSZ w Tarnowie, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Sebastian Bielecki, Kierownik Zakładu Elektrotechniki, dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. PWSZ Kierownik Zakładu Informatyki, prof. dr hab. inż. Witold Byrski, Kierownik Zakładu… Czytaj dalej

Biblioteka Uczelniana informuje, iż obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia, w roku akad. 2015/2016 prowadzone jest w formie online. Test zaliczeniowy będzie dostępny tylko do końca października. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu znajdują się na stronie… Czytaj dalej

Pracownicy Zakładu Elektrotechniki oraz  Studenci kierunku Elektrotechnika działający w Kole Naukowym Elektroenergetyków i Kole nr 6 Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich włączyli się – jak co roku – w organizację kolejnej już edycji Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbyła się w… Czytaj dalej