W ostatni weekend września Instytut Politechniczny gościł uczniów z dwóch małopolskich szkół, które uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020. W piątek 28. września uczniowie z  Zespołu… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach z zawodowego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych – licencjackich i inżynierskich. Zajęcia… Czytaj dalej

W następnym tygodniu wg poniższego harmonogramu zaplanowano przeprowadzenie zaliczenia pilotażowych praktyk zawodowych. Aktualizacja 27.09.2018 Po wcześniejszym złożeniu dzienniczka praktyk oraz sprawozdania z praktyk studenci-praktykanci zmierzyli się z trzema mini-zadaniami. Zdobywanie doświadczenia w przemyśle okazało się bardzo skuteczne, gdyż studenci nie… Czytaj dalej

Od 9 do 12 września odbyła się w Krakowie X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna POLSKA CERAMIKA 2018. Na tej konferencji profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Wyszomirski wygłosił wykład „Surowiec ilasty stosowany w dawnych manufakturach fajansu w okolicy Opola”…. Czytaj dalej

W najbliższych tygodniach zakończą się praktyki II naboru pilotażowego projektu Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Zawodowych Szkołach Wyższych. Przypominamy filmy nakręcone o praktykach. 1.Praktyki dla studentów kierunku Elektrotechnika 2.Praktyki dla studentów kierunku Informatyka 3.Praktyki dla studentów kierunku Ochrona Środowiska 4.Praktyki… Czytaj dalej

Absolwenci elektrotechniki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Jak pokazuje Barometr zawodów elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce. Według badania „Barometr zawodów” zawody deficytowe to te, w których w najbliższych latach nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy…. Czytaj dalej