Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową Wyższych Szkół Technicznych regionu tarnowskiego. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe obronione w okresie od maja 2018 r. do końca kwietnia 2019 r. Prace można zgłaszać… Czytaj dalej

To doskonała wiadomość przede wszystkim dla studentów kierunków inżynierskich. Dzięki zawartej właśnie umowie sponsorskiej, firma MESco z Bytomia specjalizująca się w symulacjach komputerowych z dziedziny mechaniki, przepływów, dynamiki, elektromagnetyzmu, czy optyki udostępniła Uczelni pakiety rocznych, odnawialnych licencji badawczych i dydaktycznych… Czytaj dalej

W imieniu Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Tarnowie zapraszamy studentów kierunku Elektrotechnika na seminarium z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”. Temat najbliższego seminarium: Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych Miejsce seminarium:… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów Instytutu Politechnicznego do udziału w nieodpłatnym certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowego wspomagania w zakresie operacji 2D z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów semestru 6…. Czytaj dalej

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2018/2019, w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach z zawodowego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze letnim 2018/2019 skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych ostatniego… Czytaj dalej

W wypełnionej po brzegi Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pt. ,,Paliwa i biopaliwa – stąd do przyszłości”. Ciekawi prelegenci, aktualne tematy i duże zainteresowanie słuchaczy – tak w skrócie można przedstawić to ciekawe wydarzenie…. Czytaj dalej