W czwartek 23. października 2014r. na terenie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH odbył się PIKNIK JAKOŚCI ENERGII. Celem wydarzenia była promocja jakości dostawy energii elektrycznej  oraz wymiana doświadczeń przez producentów oraz użytkowników analizatorów. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady seminaryjne… Czytaj dalej

Studenci I roku Elektrotechniki zobowiązani są do zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP, które odbędzie się 11 października 2014r. o godz. 10:30 w sali C06. Na szkolenie proszę zabrać indeksy.

JM Rektor PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. Stanisław Komornicki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego, prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski, Kierownik Zakładu Elektrotechniki, prof. dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, Kierownik Zakładu Informatyki, prof. dr hab. inż. Witold Byrski, Kierownik Zakładu Technologii… Czytaj dalej

Z opublikowanego przez Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie raportu pt. „Losy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014.”* wynika, że liderami na rynku pracy są absolwenci Instytutu Politechnicznego. Ich zarobki kształtują się na najwyższym poziomie. Pierwsze miejsce… Czytaj dalej

W ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2014, w dniach 28 maja i 5 czerwca br. studenci kierunku Elektrotechnika – rok II i III wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się na poligonie Tauronu. Każde działanie, nawet najprostsze, polegające na pracy z… Czytaj dalej

20 maja 2014r. w ramach Tarnowskich Dni Elektryki wręczono nagrody w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową Wyższych Szkół Technicznych o profilu elektrycznym i elektronicznym regionu tarnowskiego. Za najlepszą uznano pracę pt. „System zadawania trajektorii ruchu robota w oparciu o współrzędne… Czytaj dalej