Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Profesjonalna administracja systemem Linux. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze zimowym… Czytaj dalej

Informacja dla studentów I roku Szkolenie biblioteczne Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić na stronie internetowej biblioteki), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA… Czytaj dalej

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci prof. dr hab. inż. Marii Borczuch-Łączki, wieloletniej wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, wspaniałej pedagog, przyjaciółki studentów, wychowawczyni kilku pokoleń inżynierów – absolwentów PWSZ i AGH. Prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka z… Czytaj dalej

Ogłoszenie WF

Jak poinformował nas Dział Obsługi Informatycznej studenckie skrzynki mailowe zostały utworzone. Loginem są numery indeksów, hasłem numery pesel. Jest to hasło jednorazowe, prosimy o ustawienie własnego. Szczegóły znaleźć można na stronie Działu Obsługi Informatycznej PWSZ. Administratorem studenckiego serwera pocztowego jest… Czytaj dalej