Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci prof. dr hab. inż. Marii Borczuch-Łączki, wieloletniej wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, wspaniałej pedagog, przyjaciółki studentów, wychowawczyni kilku pokoleń inżynierów – absolwentów PWSZ i AGH. Prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka z… Czytaj dalej

Ogłoszenie WF

Jak poinformował nas Dział Obsługi Informatycznej studenckie skrzynki mailowe zostały utworzone. Loginem są numery indeksów, hasłem numery pesel. Jest to hasło jednorazowe, prosimy o ustawienie własnego. Szczegóły znaleźć można na stronie Działu Obsługi Informatycznej PWSZ. Administratorem studenckiego serwera pocztowego jest… Czytaj dalej

Tarnowscy programiści wraz z Tarnów Java Users Group oraz Katedrą Informatyki PWSZ w Tarnowie zapraszają gorąco studentów Wydziału Politechnicznego na prelekcje prowadzone w trybie on-line dotyczące testowania systemów informatycznych. Spotkanie obędzie się 22 października 2020 roku (czwartek) w godz. 17:00… Czytaj dalej

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni… Czytaj dalej