Najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce rozpoczęła proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. Absolwenci szkół średnich mogą w tym roku wybierać spośród 21 kierunków i 35 specjalności na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich (uzupełniających –… Czytaj dalej

To była historyczna i wzruszająca chwila. Dyplomy odebrali ostatni absolwenci Fizjoterapii, którzy zdobyli tytuły licencjata w ramach studiów I stopnia. Od dwóch lat nabór na ten kierunek prowadzony jest bowiem jedynie na jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Podczas uroczystego zakończenia nauki… Czytaj dalej

Grupa niemal 50 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zdawała certyfikowane egzaminy University of Greenwich. To efekt uruchomienia w Uczelni pierwszego w Polsce, jedynego dającego możliwość zdawania egzaminów on-line, Certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego języka angielskiego specjalistycznego. Utworzona rok temu jednostka… Czytaj dalej

Słuchacze pięciu kierunków studiów podyplomowych wzięli udział w uroczystym zakończeniu nauki. Dyplomy z rąk Rektor PWSZ w Tarnowie, prof. Jadwigi Laski odebrali absolwenci: Administracji urzędów samorządowych i państwowych, Administracji urzędów samorządowych i państwowych z językiem migowym, Administracji i zarządzania w… Czytaj dalej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie aktywnie uczestniczy w projekcie HEALINT – Europejskim Projekcie Wspierania Umiędzynarodowienia Praktyk w Sektorze Opieki Zdrowotnej . W jego ramach opracowywane są nowe narzędzia, mające na celu zapewnienie dobrej jakości zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów… Czytaj dalej

Ostatnie dni czerwca stały w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie pod znakiem Warsztatów Letnich dla uczniów – uczestników projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. Młodzi ludzie ze szkół średnich z całej Małopolski, m.in.: Krakowa, Bochni, Brzeska, Szczucina, Gorlic… Czytaj dalej

To duża szansa na zdobycie wymarzonego tytułu magistra dla osób, które już pracują. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uzupełniła swoją bogatą ofertę o dwa kolejne kierunki studiów niestacjonarnych magisterskich (II stopnia). Nabór podstawowy na Pedagogikę oraz Wychowanie fizyczne oraz… Czytaj dalej