Praca socjalna to siódmy kierunek w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, po skończeniu którego można zdobyć tytuł magistra. Tegoroczny nabór, który trwa od kilku tygodni, jest pierwszym, podczas którego absolwenci studiów licencjackich  mogą rekrutować się na studia… Czytaj dalej

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, dr Leszek Małek wręczył dziś dr hab. Małgorzacie Kołpie akt powołania na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kadencję do 31 sierpnia 2020 r. Tym samym UKW oficjalnie zakończyła procedurę wyborczą stwierdzając ważność… Czytaj dalej

1 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na rok akademicki 2020/2021. Uczelnia wprowadziła kilka istotnych zmian, które ułatwią wszystkim chętnym zdobycie indeksu na wymarzonym kierunku. Najważniejsze korekty w regulaminie rekrutacji dotyczą wydłużenia obowiązujących… Czytaj dalej

Kandydaci na studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie już podczas najbliższej rekrutacji będą mogli wybierać spośród aż pięciu specjalności, a dodatkowo Katedra Chemii zaprasza także na studia niestacjonarne. PWSZ od lat ma bardzo bogatą ofertę specjalności w ramach kierunku… Czytaj dalej

Zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, komercjalizacja bazy sportowej Uczelni, uruchomienie Centrum Transferu Technologii, przygotowania do nowego roku akademickiego, tegoroczny nabór i nowości w ofercie dydaktycznej oraz przedstawienie nowych władz rektorskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – te tematy zdominowały… Czytaj dalej

To bardzo ważna i dobra informacja dla obecnych oraz przyszłych studentów Elektrotechniki w PWSZ w Tarnowie. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia prowadzonego na tym kierunku w ramach studiów I stopnia o profilu praktycznym. Uchwałę Prezydium PKA poprzedziła… Czytaj dalej

Z głębokim żalem żegnamy mgr. inż. Ryszarda Cabaja nauczyciela akademickiego, wykładowcę Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Politechnicznego. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka PWSZ w Tarnowie

Decyzja Kolegium Elektorów była tym razem jednogłośna. Wszyscy biorący udział w głosowaniu na Rektora PWSZ w Tarnowie na kadencję 2020-2024 oddali swój głos na dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. PWSZ. Zgodnie z protokołem Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. Małgorzata Kołpa uzyskała… Czytaj dalej