Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zaprasza uczniów liceów, techników oraz klas 7-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w wykładach popularno-naukowych z popularnego cyklu Tarnowskich Piątków Narodowych. Dziewiąta edycja Tarnowskich Piątków Naukowych rozpocznie się w październiku 2019 r. Spotkania adresowane… Czytaj dalej

Druga edycja Tarnowskiego Konkursu Chemicznego zakończyła się galą wręczenia nagród, w której oprócz nagradzanych uczestników konkursu uczestniczyły Władze Uczelni, w osobach Pani prof. dr hab. Jadwigi Laski, Pani dr Małgorzaty Kołpy oraz Pani dr Małgorzaty Martowicz. Wręczeniu nagród towarzyszył popularnonaukowy… Czytaj dalej

Niemal dwieście osób stanęło na starcie II Biegu Memoriałowego im. Rektora Stanisława Komornickiego. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali na trasie o długości 5 km wytyczonej na terenie kampusu PWSZ w Tarnowie. Najszybciej pokonali ją Adam Rębilas – wśród mężczyzn, Izabela Skalak… Czytaj dalej

Siedem osób weszło w skład powołanej właśnie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Utworzenie nowego ciała to efekt wejścia w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Dokument, zwany Ustawą 2.0, nałożył obowiązek powołania Rad Uczelni na… Czytaj dalej

Około 250 osób wzięło udział w I Forum Nauka-Gospodarka-Biznes zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Byli wśród nich studenci, dydaktycy, pracownicy administracyjni Uczelni oraz – co szczególnie mocno ucieszyło organizatorów – bardzo liczne grono przedstawicieli otoczenia gospodarczo-społeczno-samorządowego Tarnowa…. Czytaj dalej

Organizacja studencka Ad Astra Magazyn Studentów PWSZ Tarnów zorganizowała 5 czerwca 2019 r. konferencję naukową MEDIA – ŚMIERĆ CZY EWOLUCJA? pod honorowym patronatem Rektor Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Podczas konferencji wygłoszono referaty: Prasa w czasach zarazy. O rynku… Czytaj dalej