Zapytanie ofertowe – Dostawa robota przemysłowego do Wydziału Politechnicznego 24.07.2020 r. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 24.07.2020 r. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 24.07.2020 Załącznik nr 3 – Wzór umowy 24.07.2020 Pytania i wyjaśnienia 29.07.2020 r. Informacja… Czytaj dalej

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia 24.07.2020 r. Załącznik nr 1, 2 – Formularz propozycji cenowych. Zamawiający przedłuża termin składania propozycji cenowych do dnia 03.08.2020 r. do godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe – Wymiana złoża filtracyjnego w pływalni PWSZ w Tarnowie 20.07.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.07.2020 r. Załącznik nr 2 – Wykaz usług 20.07.2020 r. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 20.07.2020 r. Pytania i wyjaśnienia… Czytaj dalej

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.

Zapytanie ofertowe – Dostawa robota przemysłowego do Wydziału Politechnicznego 07.07.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 07.07.2020 r. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 07.07.2020 r. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 07.07.2020 Unieważnienie zapytania ofertowego 15.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe 10.10.2020 r. ze zmianą z 16.06.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz oferty ze zmianą 16.06.2020 r. Załącznik nr 2 – Wzór umowy ze zmianą 16.06.2020 r. Pytania i wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie 16.06.2020 r. Pytania i wyjaśnienia… Czytaj dalej