Zapytanie ofertowe – Usługi medyczne w zakresie badań opieki zdrowotnej dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 17.03.2021 r. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 17.03.2021 r. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 17.03.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej… Czytaj dalej

Sondaż rynkowy – Wykonanie filmu eksperckiego 12.03.2021 r. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 12.03.2021 Załącznik nr 2 – Wzór umowy o dzieło 12.03.2021 r. Pytania i wyjaśnienia 17.03.2021 r. Pytania i wyjaśnienia 17.03.2021 r. Pytania i wyjaśnienia 17.03.2021 r…. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 05.02.2021 r. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 05.02.2021 r. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 05.02.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.02.2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniami nr 5/2021 i nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2021 r. osiągnięcia studentów w semestrze zimowym dokumentowane będą w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznych protokołów zaliczeniowych.  W semestrze zimowym ze… Czytaj dalej

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności 31.12.2020 r. Zapytanie ofertowe – Zakup i wdrożenie systemu repozytoryjnego dla Biblioteki PWSZ w Tarnowie 31.12.2020 r. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 31.12.2020 r. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 31.12.2020 r. Załącznik nr… Czytaj dalej