W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną inauguracja roku akademickiego na kierunku Wychowanie Fizyczne zostaje odwołana. Spotkanie ze studentami I roku odbędzie się w innym terminie.

Zapytanie ofertowe 09.09.2020 r. Załącznik nr 1 – Prognozowane oraz rzeczywiste zużycie gazu 09.09.2020 r. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 09.09.2020 r. Pytania i wyjaśnienia 10.09.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe – Dostawa robota przemysłowego do Wydziału Politechnicznego 24.07.2020 r. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 24.07.2020 r. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 24.07.2020 Załącznik nr 3 – Wzór umowy 24.07.2020 Pytania i wyjaśnienia 29.07.2020 r. Informacja… Czytaj dalej

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia 24.07.2020 r. Załącznik nr 1, 2 – Formularz propozycji cenowych. Zamawiający przedłuża termin składania propozycji cenowych do dnia 03.08.2020 r. do godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe – Wymiana złoża filtracyjnego w pływalni PWSZ w Tarnowie 20.07.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.07.2020 r. Załącznik nr 2 – Wykaz usług 20.07.2020 r. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 20.07.2020 r. Pytania i wyjaśnienia… Czytaj dalej

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.