Zapytanie ofertowe – Wymiana złoża filtracyjnego w pływalni PWSZ w Tarnowie 20.07.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.07.2020 r. Załącznik nr 2 – Wykaz usług 20.07.2020 r. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 20.07.2020 r. Pytania i wyjaśnienia… Czytaj dalej

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.

Zapytanie ofertowe – Dostawa robota przemysłowego do Wydziału Politechnicznego 07.07.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 07.07.2020 r. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 07.07.2020 r. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 07.07.2020 Unieważnienie zapytania ofertowego 15.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe 10.10.2020 r. ze zmianą z 16.06.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz oferty ze zmianą 16.06.2020 r. Załącznik nr 2 – Wzór umowy ze zmianą 16.06.2020 r. Pytania i wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie 16.06.2020 r. Pytania i wyjaśnienia… Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – Odnowienie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania VMware oraz zakup licencji 14.05.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 14.05.2020 r. Pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego 15.05.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe – Przegląd instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach PWSZ w Tarnowie 24.04.2020 r. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 24.04.2020 r. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 24.04.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.05.2020 r.