Kandydaci mają do wyboru jedną z czterech specjalności: Chemia Medyczna; Chemia Stosowana; Chemia Żywności; Ratownictwo Chemiczne.

Zapytanie ofertowe – Dostawa odczynników chemicznych oraz szkła i sprzętu lab. 13.08.2019 Załącznik_1 – Formularz ofertowy .08.2019 Załącznik_2 – zestaw do fermentacji Załącznik_3 – zestawy Claisena Załącznik_4 – zestawy do rektyfikacji  

To była historyczna i wzruszająca chwila. Dyplomy odebrali ostatni absolwenci Fizjoterapii, którzy zdobyli tytuły licencjata w ramach studiów I stopnia. Od dwóch lat nabór na ten kierunek prowadzony jest bowiem jedynie na jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Podczas uroczystego zakończenia nauki… Czytaj dalej

Dnia 25 czerwca 2019 roku odbyła się w Zakładzie Pielęgniarstwa uroczystość ślubowania absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Do ślubowania przystąpiło 99 studentów. Ślubowanie to zobowiązania moralne, jakie składa student wobec uczelni, a absolwent wobec społeczeństwa, grupy zawodowej, zawodu…. Czytaj dalej

Początkiem maja studenci II roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu zajęcia terenowe z ochrony przyrody, wzięli udział w wyjeździe terenowym w Pieniny. Podczas wyjazdu zwiedzili pawilon wystawowy w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku w którym zapoznali się z historią… Czytaj dalej