,,Niniejsza książka jest opracowaniem, w którym przedstawiono efekt badań nad stanem reformy szkolnictwa wyższego w aspekcie wdrażania praktycznego profilu studiów oraz możliwości wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych dla kształtowanych kompetencji kluczowych. W publikacji zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców pod… Czytaj dalej

Publikacja stanowi bogato ilustrowane opracowanie i podsumowanie zadań zrealizowanych przez Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie w ramach tzw. grantu norweskiego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016 r. Celem grantu było unowocześnienie studiów na kierunku ,,ochrona… Czytaj dalej

,,Książka (…) jest monografią przygotowaną przez grupę autorów polskich, a także zagraniczncyh, którzy realizowali międzynarodowy projekt ,,Samorząd terytorialny i administracja w państwach Grupy Wyszehradzkiej” w ramach Visegrad University Studies Grant. (…) Autorzy większości rozdziałów koncentrują swoje rozważania wokół zagadnień dotyczących… Czytaj dalej

Niezwykle ciekawa książka, będąca efektem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, wydana w ramach Projektu Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie. Projekt (publikacja, szkolenie, konferencja itd.) finansowany był ze środków funduszy norweskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. ,,Rola… Czytaj dalej

Książka nie tylko dla polonistów, ale dla każdego, kto interesuje się językiem polskim! ,,Podręcznik Bogusława Dunaja jest nie tylko bardzo dokładnie przemyślanym, niezwykle spójnym i precyzyjnym opisem współczesnej polskiej fonetyki i fonologii, ale także bardzo dobrym przykładem jasnego, nieskomplikowanego wykładu… Czytaj dalej

Książka dla interesujących się problematyką informacji naukowej. Materiały z konferencji dyrektorów bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych, zawierające: ,,…wypowiedzi dotyczą teorii i praktyki współczesnej informatologii: teoretycznych rozważań z zakresu obecności instytucji informacyjnych (…), kultury informacyjnej i kompetencji informacyjnych, są także prezentacją… Czytaj dalej