Książka, którą oddajemy w Państwa ręce została napisana przez studentów wielu szkół wyższych, będących uczestnikami (…) studenckiej konferencji naukowej pt. Konsument XXI wieku – myślę i kupuję (…). Zaproponowana tematyka konferencji stała się inspiracją do napisania wielu interesujących artykułów, których… Czytaj dalej

Rozważania autorów zamieszczone w niniejszym tomie wpisują się w nurt dyskusji nad stanem polskich gwar na początku XXI wieku. Żywa gwara zawiera zbiór artykułów (…), których problematyka koncentruje się wokół szczegółowych zagadnień dotyczących różnorodnych cech języka mieszkańców wsi z terenów… Czytaj dalej

…szkice mają charakter teoretycznoliteracki, przejawia się to jednak nie w uogólnionym pojęciowym dyskursie, lecz przez stałe przywoływanie i interpretowanie utworów literackich (i wypowiedzi krytycznych), dyskurs uplastycznia się, staje się przykładem postępowania badawczego bliskiego przedmiotowi badania. Chodzi i interpretację: czytanie tekstów… Czytaj dalej

Przyszłemu poloniście, zwłaszcza sposobiącemu się do zawodu nauczyciela, powinno zależeć na dobrym warsztacie pisarskim. Ma przecież w przyszłości czuwać nad rozwijanie sprawności językowych uczniów. Odniesie sukces dydaktyczny, jeśli wejdzie w swą rolę jako doświadczony i kompetentny specjalista. (…) Niniejsza książka… Czytaj dalej

(…) to drugi po „Stronie Leśmiana” napisany przez literaturoznawców monograficzny tom Biblioteki Studenckiego Koła Naukowego Polonistów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Tom ten zamyka dziesięć lat nieprzerwanej działalności Koła. (M. Nawrocki, Wyobraźnia – pamięć – tożsamość. Postscriptum) Stron: 101… Czytaj dalej

Piętnaście lat to dla instytucji wiek poważny. Tak poważny, że już staje się historią. (…) historia tworzy się każdego dnia. Historia otwarta, bo to, co się rozpoczęło 19 maja 1998 r. dalej trwa i wciąż się rozwija, zarówno w sferze… Czytaj dalej