English in Chemistry Anna Stefanowicz-Kocoł, Lesław Smutek Z recenzji dr. hab. Zygmunta Mazura: podręcznik akademicki „English in Chemistry” składa się z dwunastu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innej dziedzinie chemii bądź inżynierii materiałowej, począwszy od kwestii zupełnie podstawowych („Atomic… Czytaj dalej

Wokół nowej podstawy programowej w szkole pod red. Krystyny Choińskiej i Małgorzaty Pachowicz Publikacja zawiera rozważania dotyczące nowej „Podstawy programowej” z języka polskiego z różnych perspektyw i punktów widzenia – zarówno nauczycieli akademickich, jak i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Składa się… Czytaj dalej

Podręcznik ten jest kompletnym, wstępnym kursem maszyn elektrycznych spełniającym wymagania standardów nauczania dla studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika. Zawiera informacje dotyczące poznania zasad działania maszyn, ich właściwości i zachowań. Podstawę podręcznika stanowiły konspekty do wykładów z przedmiotu Maszyny Elektryczne,… Czytaj dalej

Książka pomyślana jest jako podstawowy kurs programowania w języku asembler. Zawiera podstawowe informacje dotyczące składni oraz dyrektyw języka asemblerowego niezbędnych do tworzenia programów źródłowych. Omawia także kluczowe dla programowania w asemblerze listy rozkazów dwóch różnych typów procesorów o odmiennej architekturze… Czytaj dalej