Centrum Transferu Technologii PWSZ przystąpiło do PACTT-u

Powołane przed kilkoma miesiącami Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie przystąpiło do ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej takie Centra. Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie założono w 2015 i od początku istnienia ma charakter ogólnopolski, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowi członkowie. Uczelnie i jednostki naukowe reprezentowane w PACTT poprzez cen tra transferu technologii oferują dostęp do ponad 65 000 naukowców w Polsce i ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.

– Przystąpienie do PACTT-u uwiarygadnia nasze uczelniane Centrum Transferu Technologii w oczach podmiotów zainteresowanych współpracą. To niezwykle cenna i ważna korzyść, ale oczywiście nie jedyna – wyjaśnia dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni, Prorektor PWSZ ds Nauki i Rozwoju. – Znaleźliśmy się w doborowym gronie polskich jednostek, które ściśle współpracują wymieniając się doświadczeniami transferując wiedzę i technologie w warunkach akademickich. Jesteśmy dopiero trzecią wyższą szkołą zawodową w Polsce, która należy do PACTT – dodaje.

 

Celem PACTT jest:

 1. Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 2. Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 4. Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 5. Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
 • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
 • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Strona internetowa Porozumienia.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do