Certyfikowany kurs ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze letnim  2019/2020 skierowana jest do studentów roku III,  semestru 6 studiów licencjackich oraz inżynierskich.

Kurs ECDL Advanced obejmuje 30 godzin zajęć i jest ukierunkowany na zdobycie umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL ADVANCED – Moduły A1-A4.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin z wybranego modułu ECDL ADVANCED A1-A4 pozwalający uzyskać europejski certyfikat ECDL. Dla najlepszych uczestników kursu zostaną sfinansowane wszystkie 4 egzaminy pozwalające uzyskać europejski certyfikat ECDL EXPERT. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 08/02/2020). Rekrutacja odbywa się w terminie: 08/02/2020 – 01/03/2020. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja dotyczy studentów semestru 6 studiów licencjackich oraz inżynierskich, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tys. mieszkańców.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 4 marzec 2020 r. (środa). Zajęcia będą realizowany w trybie cotygodniowym w każdą środę, zgodnie z organizacją roku akademickiego (2 godz. / tydzień). W ramach rekrutacji oferowane są do wyboru dwa terminy zajęć:
– 13:15 – 14:45, s. A205 (grupa „I”)
– 15:00 – 16:30, s. A205 (grupa „II”)

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do