Certyfikowany kurs specjalistyczny profesjonalnej administracji systemem Linux

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Profesjonalna administracja systemem Linux. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze zimowym 2020/2021 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich.

Kurs Profesjonalna administracja systemem Linux obejmujący 40 godzin, będzie prowadzony przez trenera Red Hat Certified Engineer (RHCE). Zajęcia będą realizowane w formie on-line w środowisku wirtualnym. Liczba miejsc: 10.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez instytucję/podmiot zewnętrzny realizujący szkolenie.

Program szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia z certyfikacji Linux Professional Institute LPIC-2, LPIC-3 w zakresie:

  • LPIC-2 : Usługi WEB (PHP, Apache, Proxy)
  • LPIC-2 : Zaawansowane zarządzanie urządzeniami gromadzenia oraz bezpieczeństwo danych (LVM, RAID, rdiff-backup, Amanda/Bareos/Bacula)
  • LPIC-2 & LPIC-3 : Network Client Management (DHCP, PAM, LDAP)
  • LPIC-2 & LPIC-3 : Bezpieczeństwo (firewall, iptables, NAT, network/host intrusion)
  • LPIC-2 & LPIC-3: VPN (OpenVPN, IPSec, L2TP)

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line. Rekrutacja odbywa się w terminie: 20/11/2020 – 26/11/2020. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze zimowym 2020/2021 dotyczy studentów semestru 7 kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć grudzień 2020 r. 

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do