Certyfikowany kurs specjalistyczny programowania sterowników PLC oraz paneli HMI

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Programowanie sterowników PLC i paneli HMI. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze zimowym 2020/2021 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich.

Kurs Programowania sterowników PLC i paneli HM obejmujący 24 godziny, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez instytucję/podmiot zewnętrzny.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line. Rekrutacja odbywa się w terminie: 17/12/2020 – 23/12/2020. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze zimowym 2020/2021 dotyczy studentów semestru 7 kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Planowany termin realizacji zajęć styczeń 2021 r. Forma zajęć on-line/hybrydowa.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do