Certyfikowany kurs specjalistyczny SEP z egzaminem na uprawnienia elektroenergetyczne

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E). Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich.

Kurs SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E) obejmujący 20 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin końcowy pozwalający uzyskać uprawnienia elektroenergetyczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E). Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 26/02/2021)  lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e. Rekrutacja odbywa się w terminie: 26/02/2021 – 04/03/2021. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze letnim 2020/2021 dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć marzec br. Zajęcia będą prowadzone on-line w godzinach popołudniowych.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do