Czasopismo „Humanities and Cultural Studies”

Informujemy, że ukazał się nowy numer czasopisma Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki „Humanities and Cultural Studies”.

Wydanie Tomu 2/2021, Nr 3 jest dostępne poprzez zakładkę „Czasopisma” na stronie głównej Uczelni: https://hcsjournal.pl/resources/html/articlesList?issueId=14079

Zapraszamy Państwa do lektury artykułów zawartych w tomie:

 • Angeliki Gieniec, „Odnaleźć się w świecie. Wstęp do rozważań o polskiej prozie ekodokumentarnej”;
 • Katarzyny Górowskiej, „Projektowanie alternatywne”;
 • Wacława Rapaka, „Mają swoje (artystyczne) losy książki”;
 • Karoliny Szymczak, „W kręgu młodopolskich inspiracji biblijnych – Pieśni nad Pieśniami Kazimiery Zawistowskiej”;
 • Marii Tadel, „Zobaczyć więcej. O spojrzeniu w wierszach Stanisława Barańczaka i Roberta Frosta”;
 • Teresy Wilkoń, „Scripta manent. O naukowej funkcji bibliotek”;
 • Małgorzaty Wronko-Szybko, „The Semantics of the Gaze: Fazio’s Mistress in Fazio Degli Uberti’s and Dante Gabriel Rossetti’s Representations”.

Redakcja Czasopisma „Humanities and Cultural Studies”

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do