Darmowy kurs AutoCADa dla studentów Instytutu Politechnicznego

Zapraszamy studentów Instytutu Politechnicznego do udziału w nieodpłatnym certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowego wspomagania w zakresie operacji 2D z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów semestru 6.

Kurs AutoCADa obejmuje 30 godzin zajęć i ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

Najlepszym studentom, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem ECDL S8.

Kurs AutoCADa – rekrutacja 4/03/2019 – 08/03/2019


  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do