Debatowali o sposobach walki ze smogiem

Dr Marek Chyc, wykładowca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz studenci naszej Uczelni wzięli udział w debatach poświęconych problemom i sposobom walki z zanieczyszczeniem powietrza w regionie. Spotkania zorganizowano w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa.

– Udział studentów, zwłaszcza specjalności „Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza” pozwolił im na praktyczną konfrontację posiadanej wiedzy z obszaru „ochrony powietrza” z realnym problemami omawianymi przez ekspertów. Debatę poprzedziły wykłady praktyków, zajmujących się na co dzień problematyką ograniczania niskiej emisji – relacjonuje dr Chyc, uznany ekspert w dziedzinie walki ze smogiem.

Wykłady wygłosili: Jacek Janis reprezentujący MPEC S.A., który mówił o transformacji energetycznej tarnowskiego ciepłownictwa, Anna Ponikiewska, ekodoradca w UMT, specjalista programu LIFE, absolwentka PWSZ na kierunku „Ochrona środowiska”, której wykład dotyczył efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz wspomniany dr Marek Chyc.

Wykładowca Katedry Ochrony Środowiska WMP PWSZ przedstawił m.in. wyniki badań własnych nad jakością powietrza w Tarnowie, które realizował w ramach grantu wewnętrznego, finansowanego przez Uczelnię. – Nasza uczelnia jest ważną częścią subregionu, dlatego badania prowadzone na obszarze miasta Tarnowa są jej naturalnym wkładem w problematykę ograniczenia niskiej emisji – tłumaczy dr Chyc.

Badania, o których mowa realizują zarówno pracownicy katedry, jak i studenci. Są one realizowane w ramach prac dyplomowych studentów oraz aktywności naukowej koła przyrodników „OŚKA”.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do