Dr inż. Daniel Król Pionierem Innowacji 2016!

top_2148Pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został laureatem jednej z trzech głównych nagród w konkursie Tarnowskie Innowacje 2016 organizowanym przez miejscowy magistrat. Dr. Daniela Króla wyróżniono w kategorii „Pionier Innowacji” za „system do analizy rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej”. Poza zaszczytnym tytułem, w ręce zastępcy Kierownika Zakładu Informatyki w Instytucie Politechnicznym PWSZ trafił także czek na 12 tys. zł.

W konkursie „Tarnowskie Innowacje” pionierem innowacji mógł zostać pracownik naukowy, realizujący projekt badawczo-rozwojowy na jednej z tarnowskich uczelni.

– Cieszę się podwójnie z tego wyróżnienia – jako naukowiec, którego praca została doceniona, a także dlatego, że nagroda ta pokazuje, że coś się dzieje na naszej uczelni, że tworzymy coś innowacyjnego w skali świata – mówił dr Daniel Król odbierając nagrodę.

– Na jednej z ważnych międzynarodowych konferencji konkurencyjna ekipa zajmująca się fonetyką, zapytała nas, jak udało się nam osiągnąć takie efekty w naszym projekcie, gdyż oni również przez kilka lat próbowali, ale bez powodzenia. Odpowiedź była prosta: nie korzystaliśmy z gotowych, komercyjnych rozwiązań, zaprojektowaliśmy system od zera – wyjaśniał. – Widać, że w Tarnowie, w Polsce da się tworzyć, budować urządzenia i oprogramowanie, które jest innowacyjne i nie musimy oglądać się na Zachód – przekonywał.

 

Innowacyjny projekt został wykonany w ramach grantu „Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej” (Nr 2012/05/E/HS2/03770 – red.) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i koordynowanego przez UMCS w Lublinie.

Uczestniczą w nim: dr hab. Anita Lorenc – kierownik projektu (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie), dr Radosław Święciński (Zakład fonetyki i fonologii Instytutu Anglistyki, UMCS w Lublinie i Katedrze języka i literatury w Uniwersytecie w Amsterdamie), dr inż. Daniel Król (Zakład Informatyki PWSZ), mgr inż. Rafał Jędryka (Zakład Informatyki PWSZ), dr inż. Robert Wielgat (Zakład Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ), dr inż. Łukasz Mik (Zakład Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ).

Dr Daniel Król poza pracą badawczą prowadzi także zajęcia na kierunkach: Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja. Jest także opiekunem Koła Naukowego Informatyków.

Warto dodać, że pozostałych kategoriach nagrody trafiły do: firmy Poziom 7 za projekt utworzenia publicznej platformy wirtualnych central telefonicznych Cloud PBX (Promotor Innowacji) oraz Jarosława Kamirskiego za pracę „Pulpit Komputera PC na ekranie czytnika e-booków”. (Kreator Innowacji).

– Mam nadzieję, że rozpoczynamy dobry tarnowski obyczaj nagradzania dwa razy do roku innowacyjnych firm – mówił podczas gali wręczenia nagród prezydent Roman Ciepiela.

Dr inż. Daniel Król uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie „automatyka i robotyka” uzyskał na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Pracownik Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu.

Zainteresowania naukowe dotyczą cyfrowego przetwarzania sygnałów, metod diagnostycznych i pomiarowych w technice audio oraz wielokanałowej akwizycji i przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem macierzy mikrofonowych.

Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych (artykuły w czasopismach i referaty w materiałach konferencyjnych). Aktywny uczestnik 4 projektów badawczych. Specjalista Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie Elektroakustyka oraz Automatyka i Technika Pomiarowa.

Fot. Paweł Topolski/ARCHIWUM UMT. Galeria zdjęć z Gali wręczenia nagród do obejrzenia TUTAJ.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do