Elektrotechnika – konkretny kierunek

Elektrotechnika to konkretny kierunek studiów, który kompleksowo przygotowuje Cię do podjęcia pracy zawodowej. Studiowanie możesz rozpocząć nawet nie mając wcześniej kontaktu z podobnymi zagadnieniami. Już na pierwszym semestrze będziesz miał możliwość uzupełnić wiedzę z elementarnej fizyki czy fundamentów elektrotechniki w ramach repetytoriów przewidzianych w planie studiów na kierunku Elektrotechnika o profilu praktycznym w Wydziale Politechnicznym w PWSZ w Tarnowie. Ten kierunek daje gwarancje solidnego przygotowania do zawodu. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł inżynieria z szerokimi możliwościami wyboru pracy na różnych stanowiskach.

Czego będziesz się uczył?

– elektryczne układy napędowe współczesnych pojazdów,
– odnawialne źródła energii i jakość energii elektrycznej,
– programowanie sterowników przemysłowych i systemów wbudowanych,
– systemy automatyki budynkowej,
– przetwarzanie i analiza sygnałów,
– systemy pomiarowo-sterujące w przemyśle,
– oprogramowanie wspierające projektowanie,
– konstrukcje nowoczesnych silników elektrycznych i układy napędowe,
– 6 miesięczne praktyki zawodowe w przemyśle.

Co uzyskasz na kierunku Elektrotechnika?

– wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych,
– dostęp do profesjonalnych laboratoriów,
– dostęp do bogato wyposażonej biblioteki,
– pomoc materialną: stypendium socjalne i naukowe, akademik,
– pomoc w opanowaniu języka angielskiego, w tym specjalistycznego,
– dostęp do infrastruktury sportowej,
– wsparcie Działu Współpracy z Zagranicą, Studium Języków Obcych, oraz Biura Karier Projektów i Współpracy.

Jakie masz możliwości rozwoju?

– możliwość pogłębiania wiedzy zgodnie z zainteresowaniami,
– praca w kołach naukowych,
– możliwość kształcenia na uczelniach zagranicznych w ramach programów: Erasmus+ i PO WER-HE (Niemcy, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Malta, Włochy, Węgry, Słowacja, Rumunia),
– możliwość zrealizowania kursów kwalifikacyjnych i zdobycia certyfikatów: projektowanie ECDL CAD, uprawnienia SEP, programowanie sterowników PLC,
– kontynuacja nauki na studiach magisterskich w kraju i za granicą,
– możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych.

Gdzie znajdziesz pracę?

Zdobędziesz kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy na stanowiskach:
– inżynierów elektryków,
– automatyków,
– programistów sterowników przemysłowych i systemów wbudowanych,
– służb utrzymania ruchu,
– projektantów w laboratoriach ośrodków badawczo-rozwojowych i przemysłowych oraz biurach projektowych branży elektrycznej, metrologicznej, itp.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do