Elektrotechnika – studiuj komfortowo!

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zatwierdził nowy program studiów dla kierunku Elektrotechnika. Wprowadzone zmiany uwzględniają propozycje płynące z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz absolwentów i studentów kierunku. Obejmują one przede wszystkim zwiększenie wymiaru praktyki zawodowej do sześciu miesięcy co jest owocem zakończonego sukcesem pilotażowego programu praktyk zawodowych na kierunku Elektrotechnika. Dla rozpoczynających studia przewidziano także przedmiot będący swego rodzaju repetytorium z wybranych zagadnień: matematyki, fizyki, podstaw elektrotechniki. O jego wprowadzenie zabiegali studenci, którzy sami obserwowali pewne braki z poprzedniego etapu edukacji. Zwiększono ponadto praktyczny wymiar kształcenia poprzez redukcję liczby godzin wykładów na rzecz zajęć laboratoryjnych i projektowych. Wszystkie te działania mają lepiej przygotować absolwentów elektrotechniki do wejścia na rynek pracy. Jak pokazuje barometr zawodów w prognozie na 2019 rok, elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce. Elektrycy są także wskazani w wykazie zawodów, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników zarówno w Małopolsce jak i w całym kraju (źródło: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy).

 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do