Elektrotechnika z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

To bardzo ważna i dobra informacja dla obecnych oraz przyszłych studentów Elektrotechniki w PWSZ w Tarnowie. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia prowadzonego na tym kierunku w ramach studiów I stopnia o profilu praktycznym.

Uchwałę Prezydium PKA poprzedziła opinia zespołu nauk inżynieryjno-technicznych oraz szczegółowy raport zespołu oceniającego. W Uchwale czytamy m.in., że „proces kształcenia realizowany w PWSZ w Tarnowie umożliwia studentom kierunku Elektrotechnika osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Wszystkie kryteria (określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej – red.) zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.”

Dodajmy, że kolejna ocena akredytacyjna na tym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2025/26.

Akredytacja (lub ocena) studiów prowadzonych na wszystkich kierunkach, za którą odpowiada PKA, łączy w sobie funkcję nadzorczą i doradczą. Z jednej strony jest wymagana do prowadzenia studiów, a negatywna ocena PKA powoduje zaprzestanie prowadzenia studiów lub może prowadzić do cofnięcia pozwolenia przez Ministra, a ocena PKA obejmuje zarówno aspekty jakościowe, jak i zgodność z przepisami. Z drugiej strony, zgodnie z przepisami oraz ze swą misją, w procesie oceny PKA kładzie nacisk na doskonalenie jakości kształcenia.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do