ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA – konferencja

Zarząd Koła SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. zaprasza na:
KONFERENCJĘ – „ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA”

Spotkanie odbędzie się dnia 20 października 2016 w Restauracji „KASYNO”
w Tarnowie-Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 20

Program spotkania:

9:00 Otwarcie konferencji, przywitanie przybyłych gości, plan konferencji.
Prezes Koła SEP przy Grupie Azoty S.A. – Roman Kuczek

9:15 Referat nt. „Telekomunikacja głosowa w Grupie Azoty S.A. ”.
mgr inż. Jacek Podosek, Grupa Azoty S.A.

9:45
1. Zwiększenie bezpieczeństwa w rozdzielnicach średniego i niskiego
napięcia dedykowanych dla przemysłowego rozdziału energii
elektrycznej.
2.
Nowoczesna energia w przemyśle – przykładowe realizacje.
mgr inż. Jacek Windys, Product Manager, ZPUE S.A.

11:00 Przerwa kawowa.

11:15 Referat nt. „Narzędzia i środki ochrony indywidualnej do bezpiecznej
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ”.

mgr inż. Sebastian Mania, Doradca Techniczny HUBIX Sp z o. o.

12:00 Referat nt. „Zagadnienia techniczne i ekonomiczne w kontekście
wymiany transformatorów”.

mgr inż. Janusz Słowik, Grupa Azoty S.A.

12:30
1. Główne założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów
elektroenergetycznych małej i średniej mocy.

mgr inż. Edmund Lach, Schneider Electric
2. Uzwojenia aluminiowe i miedziane w transformatorach
elektroenergetycznych –porównanie techniczne.

mgr inż. Janusz Sobota, Schneider Electric

__________________________________________________

Konferencja przebiegała w niezwykle miłej atmosferze. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali licznych referatów. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Dyrektor Instytutu Politechnicznego – dr inż. Sebastian Bielecki oraz zastępca Kierownika Zakładu Elektrotechniki – mgr inż. Tomasz Kołacz.

 

partnerzy-konferencji-energetyka-przemyslowa

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do