Filologia polska w Tarnowie zaprasza kandydatki i kandydatów na studia licencjackie i magisterskie o profilu praktycznym

Do 19 lipca 2019 r. (włącznie) potrwa podstawowa rekrutacja na studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zapisy na studia odbywają się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów (SERK): kandydat.pwsztar.edu.pl

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie – to studia o profilu praktycznym, które dają szansę nauki poprzez doświadczenie oraz odnalezienia się w świecie profesjonalistów.

Proponujemy trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) oraz dwuletnie studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku filologia polska wzbogacone oryginalną ofertą specjalności.

Przygotowujemy do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie konieczna jest umiejętność sprawnego i skutecznego komunikowania się, np. w instytucjach kultury i oświaty, instytucjach administracji publicznej, w biurach promocji i reklamy, organizacjach pozarządowych, firmach zajmujących się organizacją imprez, w mediach masowych: prasa, radio, telewizja, Internet.

https://www.youtube.com/watch?v=3TWmBCTyuGQ

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do