I Forum Nauka-Gospodarka-Biznes w PWSZ w Tarnowie

Już w najbliższy czwartek, 6 czerwca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się Forum Nauka-Gospodarka-Biznes. Wezmą w nim udział przedstawiciele świata akademickiego oraz przedsiębiorcy oraz reprezentanci wielu instytucji z Tarnowa i regionu. Celem spotkania jest wypracowanie satysfakcjonujących wszystkich modeli współpracy uczelni wyższej z jej najbliższym otoczeniem. W zamyśle pomysłodawców, impreza ma być organizowana cyklicznie.

– PWSZ ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu rozwoju lokalnej i ponadlokalnej gospodarki, w dostarczaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników dla dynamicznie zmieniających się przedsiębiorstw, szeroko rozumianego biznesu, czy organizacji i instytucji samorządowych. Model tego typu współpracy – zmodyfikowany pod kątem zapisów Ustawy 2.0wdrażamy od dość dawna, ale aby robić to lepiej i skuteczniej, chcemy wsłuchać się w głos naszych partnerów ze wspomnianego wyżej otoczenia gospodarczego. Forum będzie do tego doskonałą okazjątłumaczy Rektor PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska.

Aby zatem rozpocząć merytoryczny i dający, jak najlepsze efekty dialog, organizatorzy przygotowali trzy panele eksperckie: „Kompetencje studentów, a oczekiwania pracodawców”, „Synergia nauki i biznesu – perspektywy rozwoju”, „Kształcenie praktyczne”.

Wezmą w nich udział zarówno nasi naukowcy i dydaktycy, jak i osoby zajmujące się zawodowe „spinaniem” świata akademickiego i biznesu. Ich partnerami w dyskusji będą przedstawiciele największych zakładów regionu z Grupą Azoty, czy Zakładami Mechanicznymi na czele, reprezentanci mniejszych przedsiębiorstw rozwijających się dynamicznie w branżach nowych technologii, a także samorządowcy, pracownicy administracji państwowej, czy innych instytucji – wyjaśnia jedna z pomysłodawczyń Forum, mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, zastępca Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie.

– Zapraszam wszystkich do dialogu i dyskusji. Tylko w ten sposób możemy wykrzesać synergię nauki i otoczenia gospodarczego i zrobić coś dobrego i ważnego dla Tarnowa i regionu – kończy dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Współpracy i Rozwoju.

Dodatkową atrakcją dla uczestników będzie możliwość wzięcia udziału w prezentacji założeń programu akceleracyjnego Idea4Azoty realizowanego od niemal dwóch lat przez Grupę Azoty. Program ten, łączący potencjał środowiska akademickiego i badawczego z potencjałem biznesowym Grupy Azoty S.A. tworzy przestrzeń dla nowych przedsięwzięć i projektów.

W zamyśle pomysłodawców, Idea4Azoty ma pozwolić na osiągnięcie synergii, której efektem będą innowacyjne na skalę światową produkty i usługi mające szansę wdrożenia na rynkach polskich i zagranicznych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do