Informacja dla studentów kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo dotycząca realizacji zajęć w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia w roku akademickim 2021/2022

Studenci kierunków  fizjoterapia i pielegniarstwo

Poniżej przedstawiamy komuniktat JM Rektor PWSZ w Tarnowie dotyczący realizacji praktyk, zajęć praktycznych i ćwiczeń klinicznych w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia  w roku akademickim 2021/2022 informujący,  iż brak szczepień  ochronnych przeciwko wirusowi Covid-19 może uniemożliwić realizację zajęć w ww. placówkach co wynika wyłącznie z decyzji dyrekcji tychże placówek, a w konsekwencji może doprowadzić do braku zaliczenia przedmiotów, które realizowane powinny być  w ww. placówkach i które obejmuje harmonogram realizacji programu studiów.

v1.0_komunikat_nr_5_21

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do