Informacja w sprawie szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku

Informacja dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić na stronie internetowej biblioteki), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ.

UWAGA: W przypadku pojawienia się komunikatu: Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia należy kliknąć WŁĄCZ TLS i przejść do strony logowania.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM, KTÓREGO POPRAWNE WYPEŁNIENIE JEST WARUNKIEM UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU.

Dostęp do testu będzie możliwy w terminie 09.11.2020 r. – 31.01.2021 r.

Prezentacja oraz link do testu znajdują się na stronie internetowej biblioteki

www.biblioteka.pwsztar.edu.pl

Wpis z zaliczenia należy uzyskać do indeksu i karty zaliczeniowej. Starosta roku w czasie sesji zimowej powinien zgłosić się do pracownika biblioteki w celu uzgodnienia terminu dokonania wpisu dla całego roku.

Wpisy dokonywane są grupowo.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za szkolenie:

mgr Marta Marcinkiewicz
mail: m_marcinkiewicz@pwsztar.edu.pl

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do