Ekonomia

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 lipca 2000 r.11 lipca 2000 r. decyzją Ministra edukacji Narodowej zostaje utworzona specjalność Agroekonomia.

 

 

Charakterystyka kierunku i specjalności

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Specjalność Ekonomika gospodarki żywnościowej odpowiada na aktualnie stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ekonomii znających się na sektorze gospodarki żywnościowej, będącym dziś jednym z najważniejszych sektorów gospodarki UE. Problematyka bezpieczeństwa żywnościowego, znajomość standardów obowiązujących w produkcji oraz specyfika całej branży żywnościowej, to zagadnienia poruszane na przedmiotach specjalnościowych.

W ramach specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej studenci zdobywają szeroką wiedzę m.in. z zakresu techniki i technologii produkcji surowców żywnościowych, ekonomiki i organizacji podmiotów sektora gospodarki żywnościowej, struktury agrobiznesu w Polsce i UE, polityki rolnej i strukturalnej, przedsiębiorczości, zarządzania projektami unijnymi, doradztwa w agrobiznesie, spółdzielczości, agroturystyki, bankowości, marketingu produktów rolno – spożywczych, komunikacji interpersonalnej i ochrony środowiska. Ponadto studenci odbywają 6 tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą. Absolwenci specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej oraz organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą.

Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim

Specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim z kolei odpowiada na zainteresowania młodzieży z regionu tarnowskiego. Występuje tutaj znaczna liczba szkół średnich kształcących w zakresie turystyki i hotelarstwa. Jednocześnie brak jest możliwości bezpłatnego studiowania w murach uczelni państwowej. Rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi turystyczne i hotelarskie stawia te branże na czele tzw. branż rozwojowych. Będzie to z kolei powodowało rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających realia ekonomiczne i specyfikę branży turystycznej.

W ramach specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim studenci uzyskują wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznają się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia, w tym zbiorowego. W związku z przestrzennym charakterem turystyki sporo treści wykładów i ćwiczeń dotyczy geografii turystycznej, turystyki międzynarodowej oraz współczesnego znaczenia turystyki dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Nieodłącznym elementem edukacji jest znajomość języka angielskiego, który poza podstawowym 3-semestrowym zakresem może być kontynuowany przez studentów także w trakcie III roku studiów. Ponadto studenci odbywają 6- cio tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą. Osoby kończące specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim przygotowane są do pracy w turystyce i hotelarstwie – głównie na stanowiskach operacyjnych i kierownictwa niższego szczebla – w kraju i za granicą. Posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umieją poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej.

Logo SymTur

http://symtur.pwsz.tarnow.pl/

magazyn_miejski-kopia

Zobacz film na timeto.pl

tarnowska_tv

Zobacz film na tarnowska.tv

Finanse przedsiębiorstw

Specjalność Finanse przedsiębiorstw jest specjalnością cieszącą się od wielu lat dużym zainteresowaniem studentów kierunku Ekonomia. Dlatego pozostaje ona w nieznacznie jedynie zmienionej formule w ofercie edukacyjnej kierunku.

W ramach specjalności Finanse przedsiębiorstw studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w Polsce i UE, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, funduszy emerytalnych, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku i metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych polityki strukturalnej UE. Ponadto studenci odbywają 6-cio tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą. Osoby kończące specjalność Finanse przedsiębiorstw przygotowane są do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umieją poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do