Galeria

Instytutowa Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Wyjazd naukowo- integracyjny Studentów Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego do Lwowa (Ukraina) 1-3 czerwca 2018 roku

Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowało wyjazd naukowo -integracyjny do Lwowa na Ukrainie w dniach 1 do 3 czerwca 2018 roku. W wyciecze wzięło udział 60 Studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) Instytutu Administracyjno- Ekonomicznego oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ.

Zajęcia praktyczne na kierunku praca socjalna z przedmiotu wychowanie fizyczne z elementami samoobrony prowadzone przez mgr. Roberta Wardzałę.

Rok akademicki 2017/2018

 

Instytut Administracyjno – Ekonomiczny podczas Dni otwartych PWSZ w Tarnowie – kwiecień 2018 r.

Zajęcia praktyczne na kierunku praca socjalna prowadzone przez mgr Gabrielę Wantuch.

Rok akademicki 2017/2018