Zakład Administracji Publicznej

p.o. Kierownika Zakładu Administracji Publicznej – mgr Piotr Korzeniowski
Z-ca Kierownika Zakładu Administracji Publicznej – mgr Dorota Strzesak

 

OPIEKUNOWIE POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW NA KIERUNKU ADMINISTRACJA
STUDIA STACJONARNE:
I rok: dr Andrzej Ogonowski
II rok: dr Leszek Małek
III rok: dr Małgorzata Szczerbińska-Byrska
STUDIA NIESTACJONARNE:
I rok: dr Paweł Cichoń, doc. PWSZ
II rok: mgr Maria Wantuch
III rok:  dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ

 

visegrad_fund_logo_blue_400

PROJEKT VISEGRAD FUND