Wydział Humanistyczny

Szanowni Państwo
Pracownicy i Studenci Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia stacjonarne
w uczelniach wyższych pozostają zawieszone do dnia 24.05.2020.

Jeżeli termin powyższy nie zostanie w najbliższych dniach zmieniony przez Ministra, planujemy stopniowy powrót do pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym od 25.05.2020.

Przygotowujemy się do przeprowadzania koniecznych konsultacji ze studentami oraz egzaminów stacjonarnych – w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Terminy zakończenia semestru oraz rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej zostaną przedłużone.

Informacje dotyczące możliwości zaliczenia praktyk przekażą Studentom opiekunowie praktyk na poszczególnych latach.

Terminy oraz tryb przeprowadzenia obron prac dyplomowych zostaną ustalone za pośrednictwem Promotorów i Kierowników Katedr.

Planowane jest uruchomienie stacjonarnej pracy Sekretariatu dwa razy w tygodniu.

O wszystkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco, gdy tylko ukażą się stosowne zarządzenia.

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr Joanna Graca

 

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Nr 33/2020 p.o. Rektora , dr. hab. inż. Józefa Kani, w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności PWSZ w Tarnowie w dniach 12.03-15.05.2020 r. zostaje zawieszona działalność dydaktyczna  prowadzona w Naszej Uczelni.

W związku z powyższym, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i w celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa informuję, że dziekanat Wydziału Humanistycznego w dniach 16.03-15.05.2020 jest nieczynny.

W sprawach pilnych proszę o kontakt z dziekanatem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

dr Joanna Graca – Dziekan Wydziału:  dyrektor-ih@pwsztar.edu.pl;   j_graca@pwsztar.edu.pl

Piotr Adamczyk         p_adamczyk@pwsztar.edu.pl

Gabriela Kalina           g_kalina@pwsztar.edu.pl

Iwona Sak-Siwak         i_sak@pwsztar.edu.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wiadomością otrzymaną z MNiSW, ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, wydłużona do 31 maja br., bez konieczności osobistego stawiania na w uczelni. Wszelkie decyzje dot. m.in. odpłatności za zajęcia, ewentualnego odpracowywania zajęć zostaną podjęte po odwieszeniu działalności dydaktyczne w naszej Uczelni.

Dziekan Wydziału – dr Joanna Graca

dyżur w semestrze letnim 2019/2020: czwartek 10.00 – 11.00 (od 21.05.2020 r.)
oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się

Prodziekan Wydziału – mgr Renata Kozioł

dyżur w semestrze letnim 2019/2020: wtorek 12.00 – 12.45 (od 26.05.2020 r.)
oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się

 

 

W skład Wydziału Humanistycznego wchodzą trzy Katedry:

Katedra Filologii
Kierownik Katedry – dr Grzegorz Nawrocki

Katedra Filologii – specjalność Filologia Angielska
Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Angielskiej – mgr Marta Pałucka

Katedra Filologii  – specjalność Filologia Romańska
Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Romańskiej – mgr Małgorzata Pociecha

Katedra Filologii – specjalność Filologia Germańska
Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Germańskiej – dr Radosław Pytlik

Katedra Filologii Polskiej
Kierownik Katedry – dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ
Zastępca Kierownika Katedry – dr Elżbieta Kwinta

Katedra Pedagogiki
Kierownik Katedry Pedagogiki- dr Wanda Kulesza

Kierunki studiów:

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do