Instytut Humanistyczny

Dyrektor Instytutu – dr Joanna Graca

dyżury w semestrze letnim 2018/2019:

wtorek 12.15 – 13.00,

oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się

Zastępca Dyrektora Instytutu – mgr Renata Kozioł

dyżury w semestrze letnim 2018/2019:

czwartek 11.00 – 11.45,

oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się

 

 

W skład Instytutu Humanistycznego wchodzą trzy zakłady:

Zakład Filologii
Kierownik Zakładu – dr Grzegorz Nawrocki

Zakład Filologii – specjalność Filologia Angielska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Angielskiej – mgr Marta Pałucka

Zakład Filologii  – specjalność Filologia Romańska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Romańskiej – mgr Małgorzata Pociecha

Zakład Filologii – specjalność Filologia Germańska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Germańskiej – dr Radosław Pytlik

Zakład Filologii Polskiej
Kierownik Zakładu – dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ
Zastępca Kierownika Zakładu – dr Elżbieta Kwinta

Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu Pedagogiki- dr Wanda Kulesza

Kierunki studiów: