Harmonogramy

Zimowa sesja egzaminacyjna 2018/2019 – studia stacjonarne

 

STUDIA STACJONARNE

harmonogramy zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

aktualizacja 26.10.2018 r.

ROK I
rok I gr1
rok I gr2
rok I gr3
rok I gr4
Student uczęszcza na zajęcia z wychowania fizycznego zgodnie z wyborem dokonanym w dniu zapisu na studia według poniższego harmonogramu:
Wychowanie fizyczne – Instytut Humanistyczny
Wychowanie fizyczne – zajęcia międzyinstytutowe

ROK II
rok II JBA1
rok II JBA2
rok II T1
rok II T2

ROK III
rok III JBA1
rok III JBA2_ET
rok III T

STUDIA NIESTACJONARNE

Harmonogram semestr zimowy 2018-19