Praktyki

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin praktyk – cykl kształcenia od 2019

Załącznik nr 8 oświadczenie studenta

  • Formalności – Przygotowanie praktyki

Załącznik nr 6 zgoda na odbycie praktyki

Oświadczenie woli COVID-19

Podanie o zgodę na wcześniejsze zaliczenie praktyki z roku 3

PROCEDURY zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

Załącznik nr 7 Podanie o zwolnienie z praktyki

  • Dokumenty regulujące przebieg praktyki

Sylabus praktyki zawodowej 720 godzin

Kierunkowy REGULAMIN praktyk zawodowych – od cyklu 2019 – 2020

Sylabus praktyka zawodowa 360 godz. – studia stacjonarne
Sylabus praktyka zawodowa 360 godz. – studia niestacjonarne

Kierunkowy REGULAMIN praktyk zawodowych – do cyklu 2019 – 2020

  • Weryfikacja efektów uczenia się

Karta oceny praktyki 720

Karta oceny praktyki 360

Wytyczne do sprawozdania z praktyk 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do