Praktyki

STUDIA STACJONARNE

Program praktyki zawodowej

Sylabus – praktyka zawodowa

Zgoda na odbycie praktyki zawodowej – druk

Regulamin praktyki pedagogicznej

Sylabus praktyki pedagogicznej

Karta oceny_praktyka pedagogiczna

Zgoda na odbycie praktyki pedagogicznej

 

Karta oceny_praktyka specjalistyczna

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Sylabus_praktyka zawodowa

Zgoda na odbycie praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej

Karta oceny_praktyka specjalistyczna