Egzamin dyplomowy

Najnowsze informacje co do wymogów:

https://pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/wzor-podania-pierwsze-przedluzenie-terminu-zlozenia-pracy-5.doc

https://pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/wymogi-dot.-zlozenia-pracy-dyplomowej-4.pdf

https://pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/oswiadczenie-studenta-4.docx

https://pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/oswiadczenie-o-samodzielnosci-wykonania-pracy-dyplomowej-4.docx

 

*************************

Złożenie Pracy Dyplomowej i Egzamin dyplomowy 

 Praca dyplomowa napisana jest zgodnie z Zasadami pisania pracy licencjackiej obowiązującymi na Kierunku Filologia 

Ostatnią stronę stanowi Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy. 

 1. Złożenie Pracy Dyplomowej
 • Promotor pracy sprawdza ostateczną wersję pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i przedkłada w sekretariacie Wydziału Humanistycznego podpisany raport ogólny pobrany z systemu. 
 • Student(ka) składa pracę dyplomową i inne dokumenty w sekretariacie Wydziału Humanistycznego zgodnie z Wymogami dotyczącymi złożenia pracy dyplomowej 
 • Jeżeli Egzamin dyplomowy ma mieć formę zdalną, Student(ka) kieruje prośbę do Dziekana Wydziału o dopuszczenie do egzaminu w trybie zdalnym (załącznik nr 1 lub 2 do Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie). 
 • Termin Egzaminu dyplomowego wyznaczany jest z datą minimum 14 dni po złożeniu pracy. 
 1. Przygotowanie egzaminu dyplomowego
 • Promotor przedstawia Kierownikowi/Zastępcy propozycje terminu obrony oraz składu Komisji Egzaminu dyplomowego, a po uzyskaniu akceptacji (np. w fomie mailowej), informuje sekretariat Wydziału Humanistycznego oraz przewodniczących Komisji Egzaminu dyplomowego o planowanych obronach. 
 • Na promotorze ciąży też obowiązek upewnienia się, że Recenzenci otrzymali prace do oceny oraz, że Student(ka) zna termin obrony pracy. 
 • W przypadku obrony zdalnej : 

Student upewnia się, że jest zarejestrowany na platformie Microsoft Teams na adresie z domeną PWSZ: nr_albumu@student.pwsztar.edu.pl 

Przewodniczący Komisji/ osoba stanowiąca wsparcie techniczne, ustala spotkanie w kalendarzu na platformie Microsoft Teams i przesyła informację mailową wszystkim osobom, których to zdarzenie dotyczy. 

 • Członkowie Komisji oraz student potwierdzają otrzymanie informacji, po sprawdzeniu, że mają dostęp do spotkania. 
 • Promotor pracy i Recenzent oceniają pracę wg Zasad oceniania pracy licencjackiej  i przekazuje recenzję pracy dyplomowej Komisji Egzaminu dyplomowego, Autorce/Autorowi pracy oraz składa (przesyła) podpisany egzemplarz recenzji w dziekanacie WH. 

3. Egzamin dyplomowy

 • Przeprowadzany jest zgodnie z §39 ust. 2  Regulaminu studiów PWSZ w Tarnowie. 
 • Jeżeli Egzamin dyplomowy ma formę zdalną, dodatkowo obowiązują procedury wyszczególnione w §4 Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie. 
 • Zasady oceniania przedstawionej do obrony pracy dyplomowej
 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do