Harmonogramy

Harmonogram zajęć dydaktycznych:

Rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy

studia stacjonarne:

  • I rok
  • II rok
  • III rok

studia niestacjonarne:

  • I rok – harmonogram zajęć i zjazdów
  • II rok – harmonogram zajęć i zjazdów 
  • III rok – harmonogram zajęć i zjazdów

***

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

Rok akademicki 2018/2019, letnia sesja egzaminacyjna