Współpraca z Instytutem Goethego

  1. Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego w Tarnowie organizuje egzaminy Instytutu Goethego na poziomach A1, A2, B1 i B2. Egzaminy na poziomie C1 i C2 organizuje Kraków.

Wszelkich informacji udziela koordynator Centrum p. Agnieszka Juśko pod adresem agnieszka.jusko.extern@goethe.de

Formularze zgłoszeniowe oraz informację o terminach i zapisach znajdują się na stronie Instytutu https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/kra/prf/anm.html

Ceny egzaminów podane są na stronie Instytutu https://www.goethe.de/ins/pl/de/sta/kra/prf/pre.html

Zgłoszenia następują na adres tarnowskiego koordynatora Centrum, p. A. Juśko, która przekazuje dalej formularze zgłoszeniowe do Krakowa, a Kraków podaje numer ewidencyjny i numer konta, na który należy dokonać wpłaty za egzamin.

Zgłoszenia następują na miesiąc przed datą egzaminu. Szczegóły organizacyjne przesyłane są na adres podane w zgłoszeniach.

Możliwe zgłoszenia indywidualne lub grupowe dokonywane przez nauczyciela, który zgłasza daną grupę uczniów.

  1. Promocja języka niemieckiego w regionie poprzez organizację imprez o szerokim ponadregionalnym zasięgu, takich jak Dni Niemieckie  przy współpracy z lokalnymi podmiotami: Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów oraz Małym Centrum Bibliotecznym Instytutu Goethego w Tarnowie mieszczącym się przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej http://16lo.tarman.pl/?p=37088
  1. Konkursy Języka niemieckiego o ponadregionalnym charakterze:

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Fit in Deutsch” na poziomie A1, A2, B1 http://16lo.tarman.pl/?p=59587

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla szkół ponadpodstawowych „Turbolandeskunde” https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde/

Ogólnopolski Konkurs PSNJN dla szkół podstawowych „Lust auf Lesen” https://psnjn.org/pl/konkurs-dla-gimnazjalistow/

  1.  PWSZ w Tarnowie wspiera ponadto organizację szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego w całym regionie.

Przede wszystkim szkolenia organizowane przez Goethe Institut. Szkolenia w ramach projektu krk_vernetzt.

Informacje odnośnie terminów i tematów szkoleń na stronie Instytutu:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21188597

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do