Współpraca z Instytutem Goethego

Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie

Współpraca PWSZ z Instytutem Goethego w Krakowie obejmuje następujące obszary:

  • działalność Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w Tarnowie, gdzie można uzyskać międzynarodowe certyfikaty Instytutu Goethego na poziomach A1, A2, B1 i B2.

http://psnjn.org/pl/uczniowie-z-tarnowa-i-regionu-uzyskuja-miedzynarodowe-certyfikaty-z-jezyka-niemieckiego/

  • promocję języka niemieckiego w regionie poprzez organizację imprez o szerokim ponadregionalnym zasięgu, takich jak DNI NIEMIECKIE

przy współpracy z lokalnymi podmiotami: Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów oraz Małym Centrum Bibliotecznym Instytutu Goethego w Tarnowie mieszczącym się przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej

 http://psnjn.org/pl/iv-edycja-dni-niemieckich-w-tarnowie-relacja/

  • wspieranie organizacji konkursów języka niemieckiego:
  • Konkurs dla szkół gimnazjalnych „Fit in Deutsch”

http://psnjn.org/pl/9774-2/

  • Konkurs dla szkół średnich „Turbolandeskunde”

http://psnjn.org/pl/wyniki-etapu-szkolnego-konkursu-turbolandeskunde-w-tarnowie/

  • Ogólnopolski Konkurs PSNJN dla szkół gimnazjalnych

http://psnjn.org/pl/xv-ogolnopolski-konkurs-jezyka-niemieckiego-dla-gimnazjalistow-tarnow-wyniki-etapu-regionalnego/

  • wspieranie organizacji szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego w całym regionie. Przede wszystkim szkolenia w ramach Delfort prowadzone przez regionalnego koordynatora programu tzn. p. Grażynę Zenderowską-Korpus.
  • *********************************************************************************

Informacji na temat egzaminów udziela
koordynator i opiekun Małego Centrum Instytutu Goethego w Tarnowie

 mgr Agnieszka Juśko <agnieszka.jusko.extern@goethe.de>

Zgłoszenia do poszczególnych egzaminów muszą nastąpić nie później niż na 3 tygodnie przed egzaminem. Łącznie ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty za egzamin. Ze względu na obowiązujące przepisy RODO dopuszcza się tylko zgłoszenia dokonane indywidualne przez zainteresowanego kandydata.

Zgłoszenie kierowane na powyższy adres e-mail powinno zawierać jedynie imię i nazwisko zgłaszającego się kandydata, nazwę szkoły, do której uczęszcza, oraz poziom egzaminu. Przekazanie numeru konta do dokonania wpłaty następuje przez siedzibę GI w Krakowie.

Terminy egzaminów:

  • z poziomu A1 oraz A2 odbędą się dnia 18 maja 2019 roku
  • z poziomu B1 oraz B2 odbędą się dnia 15 czerwca 2019 roku

Formularze do pobrania:

formularz Start Deutsch
formularz Fit in Deutsch
formularz Zertifikat B1
formularz Zertifikat B2

Ceny poszczególnych egzaminów widnieją na stronie Instytutu Goethe’go: