Filologia polska

OFERTA KSZTAŁCENIA

FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia (stacjonarne), specjalności:

 • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz
 • menedżer i animator kultury 
 • nauczycielska
 • twórcze pisarstwo
Informacje szczegółowe > TUTAJ

FILOLOGIA POLSKA, studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), specjalności:

 • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations
 • menedżer i animator kultury
 • nauczycielska
 • twórcze pisarstwo
Informacje szczegółowe > TUTAJ

OPIS KIERUNKU STUDIÓW. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW I PROGRAMU STUDIÓW. EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW


Uchwała nr 18/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4  do Uchwały Nr 73/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2404/idfile/4193/namefile/v1.0_eb29c1e4d455dc0_uchwala_nr_18_2021.pdf

Uchwała nr 17/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały Nr 72/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2403/idfile/4192/namefile/v1.0_599cf0bd70ed0ca_uchwala_nr_17_2021.pdf

Uchwała nr 16/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6 do Uchwały Nr 91/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2402/idfile/4191/namefile/v1.0_27021b89c08d80e_uchwala_nr_16_2021.pdf

Uchwała nr 15/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr 89/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunku Filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie),  profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2401/idfile/4190/namefile/v1.0_5bc1fc4c0d50d95_uchwala_nr_15_2021.pdf


Uchwała nr 72/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021: https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2207

Uchwała nr 73/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021: https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2208


Uchwały Senatu PWSZ w Tarnowie nr 89/2019 i nr 90/2019 

https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/1812/idfile/3104/namefile/v1.0_9e4b4b9994b8740_uchwala_nr_89_2019.pdf

https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/1813/idfile/3105/namefile/v1.0_b37f4775d05fb62_uchwala_nr_90_2019.pdf


Ścieżka kształcenia umożliwiająca uzupełnienie kompetencji kandydatom, którzy nie skończyli studiów filologicznych, przyjętym na studia na kierunku filologia polska, studia II stopnia, profil praktyczny


Procedura uznawania efektów uczenia się w przypadku zajęć na studiach II stopnia, których treści i cele kształcenia powtarzają treści i cele kształcenia zajęć z I stopnia


Procedura weryfikacji stopnia osiągania przez studentów efektów uczenia się założonych dla poszczególnych zajęć oraz procedura umożliwiająca sprawdzenie opanowania przez studentów umiejętności, w tym umiejętności zawodowych, właściwych dla kierunku filologia polska, studia I i II stopnia, profil praktyczny


 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do