Harmonogramy

ROK AKADEMICKI 2018/2019, semestr letni

FILOLOGIA POLSKA

Studia I stopnia stacjonarne

Rok I

Rok I – harmonogram obowiązujący od 24.04.2019 r.

Rok II

Rok II – harmonogram obowiązujący od 24.04.2019 r.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok I

Rok I – harmonogram obowiązujący od 24.04.2019 r.

Rok II