Harmonogramy realizacji programów studiów

Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2019/2020

  • kierunek filologia polska, specjalność: komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz; menedżer i animator kultury; nauczycielska; twórcze pisarstwo plik

Uchwała nr 16/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6 do Uchwały Nr 91/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2402/idfile/4191/namefile/v1.0_27021b89c08d80e_uchwala_nr_16_2021.pdf

Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 72/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021: https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2207

Uchwała nr 17/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały Nr 72/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2403/idfile/4192/namefile/v1.0_599cf0bd70ed0ca_uchwala_nr_17_2021.pdf

Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 47/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022 > https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2502


Studia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne – rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 73/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021: https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2208

Uchwała nr 18/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4  do Uchwały Nr 73/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2404/idfile/4193/namefile/v1.0_eb29c1e4d455dc0_uchwala_nr_18_2021.pdf

Studia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 48/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022 > https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2503

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do