Plany studiów

studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2016/2017

  • kierunek: filologia polska, specjalność: animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska plik

studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2017/2018

  • kierunek filologia polska, specjalność: komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz; retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej; twórcze pisarstwo; nauczycielska plik

studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2018/2019

  • kierunek filologia polska, specjalność: komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz; menedżer i animator kultury; nauczycielska; twórcze pisarstwo plik

 

studia II stopnia stacjonarne – rok akademicki 2017/2018

  • kierunek filologia polska, specjalność: komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations; retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej; twórcze pisarstwo; nauczycielska plik

studia II stopnia stacjonarne – rok akademicki 2018/2019

  • kierunek filologia polska, specjalność: język obcy w praktyce zawodowej; komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations; menedżer i animator kultury; nauczycielska plik

studia II stopnia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018

  • kierunek filologia polska, specjalność: komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations; retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej; twórcze pisarstwo; nauczycielska plik

studia II stopnia niestacjonarne – rok akademicki 2018/2019

  • kierunek filologia polska, specjalność: język obcy w praktyce zawodowej; komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations; menedżer i animator kultury; nauczycielska plik