Sylabusy

Studia I stopnia stacjonarne

sylabusy obowiązujące od cyklu kształcenia 2016-2019

sylabusy obowiązujące od cyklu kształcenia 2017-2020

sylabus specjalności menedżer i animator kultury od roku akad. 2018/19

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

sylabusy obowiązujące od cyklu kształcenia 2017-2019

sylabusy obowiązujące od cyklu kształcenia 2018-2020

Elektroniczny katalog przedmiotów: pwsztar.edu.pl/syllabusy/

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW