Filologia romańska – o specjalności

FILOLOGIA ROMAŃSKA – oferta edukacyjna

Na rok akademicki 2019/2020 proponujemy

studia stacjonarne i niestacjonarne

(szczegóły poniżej)

Zobacz film o naszej specjalności

TUTAJ

 

 Studia stacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska,

specjalizacja: język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych  pozwalają:

 • nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,
 • poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię,
 • dokonać wyboru interesujących studenta przedmiotów z zakresu języka francuskiego i języka angielskiego dla potrzeb zawodowych,
 • zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i instytucjach kultury,
 • doskonalić znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w świecie biznesu,
 • uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,
 • nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,
 • wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,
 • uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego i angielskiego,
 • współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,
 • uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami,
 • wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+,
 • potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem TFI™ (Test de français international™) oraz języka angielskiego – certyfikatem TOEIC.

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim i angielskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w:

 • instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,
 • przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,
 • branży turystycznej,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka francuskiego i angielskiego.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

By poznać nas lepiej, obejrzyj GALERIĘ  zdjęć z naszej działalności na stronie specjalności FILOLOGIA ROMAŃSKATUTAJ

Zobacz plan studiów

TUTAJ

 

Proponuje się także studia niestacjonarne na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych.

Studia niestacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych  pozwalają:

 • nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,
 • poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię,
 • zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i instytucjach kultury, w ramach wybranych przez studenta przedmiotów,
 • uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,
 • nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,
 • wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,
 • uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego,
 • współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,
 • uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami,
 • wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+,
 • potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem TFI™ (Test de français international™).

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w:

 • instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,
 • przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,
 • branży turystycznej,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

By poznać nas lepiej, obejrzyj GALERIĘ  zdjęć z naszej działalności na stronie specjalności FILOLOGIA ROMAŃSKA TUTAJ

Zobacz plan studiów

TUTAJ

Francuski w PWSZ w Tarnowie – nauka, przygoda…

a potem pewna praca!

Jeśli chcesz:

nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,

zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i kulturze,

doskonalić znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w świecie biznesu,

poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię,

uczyć się w małych grupach w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,

nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,

współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,

uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami,

wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+,

potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem TFI™ (Test de français international™),

odnieść sukces…

wybierz filologię romańską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie studia, po których będziesz biegle porozumiewał się w języku francuskim i angielskim. Umożliwią Ci one podjęcie pracy w charakterze asystenta językowego w przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych, w branży turystycznej i w placówkach kulturalnych.

Ciekawostki…

Spora grupa naszych studentów i absolwentów przekonała się, że zdobyte umiejętności językowe i kompetencje społeczne zadecydowały o akceptacji ich kandydatury i o przyjęciu do pracy w Disneylandzie, największym parku rozrywki w Paryżu oraz w firmach międzynarodowych z siedzibą w Polsce, takich jak: Sopra Steria, Schell, IBM, Capgemini i inne.

Język francuski jest na świecie trzecim z kolei językiem używanym w świecie biznesu. To właśnie dzięki zdobytym doświadczeniom, nasi absolwenci mówią dzisiaj z przekonaniem:

my nie szukamy pracy, to praca szuka nas!

Dzięki nawiązanej współpracy, niektórzy skorzystali również z możliwości odbycia płatnego stażu w firmie outsourcingowej. Podjęta praca może zostać zaliczona jako praktyka zawodowa.

W trakcie studiów studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych, poszerzania zainteresowań i zdobywania ciekawych doświadczeń w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów. Biorą udział w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, prowadzą zespołowe i indywidualne prace naukowo-badawcze, wygłaszają referaty uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych studenckich kół naukowych. Zwieńczeniem powyższych dokonań są pierwsze w ich dorobku publikacje.

Studenci podejmują również działania promocyjne na rzecz Uczelni w ramach Dni otwartych PWSZ, jak i popularyzują kulturę francuską wśród szerszej publiczności w czasie obchodów Dni Frankofonii. Uczestniczą w organizowanych w uczelniach Małopolski Dniach Jana Pawła II.

Dzięki zawartym umowom o współpracy, studenci korzystają z kilkumiesięcznych wyjazdów stypendialnych, w ramach programu Lifelong Learning – ERASMUS+, studiując w: Université de Nantes (Francja), Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Malonne (Belgia) oraz Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca (Rumunia).

Mają możliwość przygotowania się do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu edukacyjnego „Poznajmy się lepiej”, który obejmuje cykl wideokonferencji ze studentami Uniwersytetu w Nantes, we Francji. Kształtują oni swój pogląd na odmienność kulturową i doskonalą język francuski, jednocześnie pomagając studentom z Uniwersytetu w Nantes w nauce języka polskiego.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

Język francuski, obecny na wszystkich kontynentach, pozostaje wciąż oknem na świat!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do