Praktyki

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin praktyk 2019

Załącznik nr 8 Oświadczenie studenta

 

Formalności – Przygotowanie praktyki

Załącznik nr 6 Zgoda na odbycie praktyki

Oświadczenie woli COVID_19

Podanie możliwość wykonania praktyk z 3 roku wcześniej

PROCEDURY zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

Załącznik nr 7  Podanie o zwolnienie z praktyki

 

Dokumenty regulujące przebieg praktyki

Sylabuspraktyki_2019 – 720 godzin

Sylabus praktyki zawodowej – 360 godzin

Kierunkowy regulamin praktyk zawodowych

PROGRAM PRAKTYK 

 

Weryfikacja efektów uczenia się

Karta oceny praktyki 720 

Karta oceny praktyki 360

Wytyczne SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI część 1

Wytyczne SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI część 2

Jak opisać teczkę z dokumentacją praktyk?

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do